#Koronawirus: stanowisko higieny rąk i sprzętu!

W związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa (COVID-19) oraz wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego na terytorium Polski nasza jednostka wprowadziła dodatkowe działania profilaktyczne dla strażaków. I choć strażacy OSP zgodnie z komunikatem z dnia 14 marca 2020 r. wydanego przez ZOSP RP nie uczestniczą w działaniach związanych z COVID-19 to nadal realizujemy działania ustawowe (ustawa o ochronie przeciwpożarowej) i statutowe mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

W związku z tym biorąc pod uwagę informację i zalecenia wydawane m.in. przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej strażacy z naszej jednostki stworzyli w miarę swoich możliwości stanowisko higieny rąk oraz sprzętu.

Wyposażone zostało w podstawowe środki czyszczące i dezynfekujące. Strażacy mają obowiązek prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk oraz sprzętu po każdej przeprowadzonej akcji oraz zakładanie masek higienicznych i rękawic nitrylowych podczas ich prowadzenia. Wszystkie zużyte materiały będą wyrzucane do worka na odpady (czerwonego). Tym samym nie bierzemy aktualnie udziału w żadnych planowanych kursach, szkoleniach czy spotkaniach.

Zalecamy takie działania profilaktyczne każdej jednostce i podejście do sprawy bardzo poważnie. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać rozprzestrzeniającego się wirusa natomiast możemy zminimalizować ryzyko zachorowania stosując się do zaleceń.

Fot.: Marta Rytych
Fot.: Marta Rytych

Komunikat ZOSP RP

Zgodnie z komunikatem z dnia 14 marca 2020 r. wydanego przez ZOSP RP: Ochotnicze Straże Pożarne nie uczestniczą w działaniach związanych z COVID-19. W ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie przewiduje się udziału OSP. W art. 43 ust. 7 wskazana jest Państwowa Straż Pożarna jako współpracująca z podmiotami określonymi w art. 42. realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi.

W ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (2 marca 2020 roku) nie wprowadzono nowych obowiązków dla OSP. Jedynie w art. 34. 1. wprowadza się możliwość przesunięcia środków z OSP na przeciwdziałanie COVID-19.

Ochotnicze Straże Pożarne prowadzą działania ustawowe (ustawa o ochronie przeciwpożarowej) i statutowe mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Pełna treść komunikatu

Usługi hydrauliczne Piotrków Trybunalski. KOLTERM INSTALACJE

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar
  Subscribe  
Powiadom o